Hem

Bostadsrättsföreningen Haga 4:37 är belägen på Olof af Acrels väg 3 i Solna kommun. Huset uppfördes i slutet på 1950-talet som sköterskebostäder åt dåvarande Karolinska Sjukhuset. Storstockholms Fastighets AB ägde och förvaltade fastigheten till 1997 då ombildning till bostadsrätter skedde. Vid ombildningen renoverades entrén samt trapphuset och tvättstugorna, lägenhetsdörrarna byttes samtidigt som en bastu- och relaxavdelning byggdes. Våren 2003 installerades bredband i samtliga lägenheter. Stamrenovering skedde under hösten 2011. Idag ligger fastigheten i en av Stockholms mest dynamiska och expansiva regioner. I direkt anslutning finns Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet och den europeiska Smittskyddsmyndigheten. Det nya universitetssjukhuset ”Nya Karolinska Solna” beräknas stå klart 2017.

Lika kort som det är till Vasastan och St Eriksplan åt ena hållet, lika kort är det till grönområdena i Hagaparken och runt Brunnsviken åt andra.

Olof Acrel (1717-1806) var kirurg vid Serafimerlasarettet och räknas av många som den svenska kirurgins fader. Han blev sedermera adlad och fick namnet Olof af Acrel och har givit namn åt vår gata.

Välkommen till Brf Haga 4:37!

7