Information om arbeten i föreningen

Information om arbeten i föreningen

Puts av sockel
Till följd av sprickbildningar och inträngande fukt utför föreningen en
renovering av fastighetens sockel.
Arbetet skall enligt planen pågå under vecka 14 – 19.
Under vecka 14 – 16 kommer bilningsarbeten att förorsaka störande
moment. Vi hoppas på överseende med detta.

OVK-besiktning
I enlighet med kraven på regelbunden funktionskontroll av fastighetens
ventilation kommer föreningen att utföra s.k. OVK-besiktning. Man
planerar att inleda arbetet per 10 april. Vår entreprenör Henriksbergs
Verkstäder aviserar samtliga boende med information om hur arbetet
kommer att utföras. Arbetet omfattar samtliga huset lägenheter och vi
hoppas att de boende gör sitt bästa för att arbetet ska löpa smidigt.

I det fall något känns oklart är ni som alltid välkomna att kontakta
Brf Partner AB på telefon 08-22 00 30

Styrelsen/Brf-Partner AB

Anslag 2018-04-03