Information om arbeten i föreningen – Ventilation

Information om arbeten i föreningen

Under vecka 5 kommer arbete att utföras på frånluftsventilation. Uppgradering till nya frånluftsfläktar kommer förbättra fastighetens ventilationssystem och sänka energiförbrukningen.

Under vecka 8 kommer arbete utföras i lägenheter med utbyte till nya frånluftsventiler.
Mer information delges om detta delges separat.

I det fall något känns oklart är ni som alltid välkomna att kontakta
Brf Partner AB
Telefon 08 – 22 00 30

Hälsningar
Styrelsen och Brf-Partner AB