Information om arbeten i föreningen – Ventilation fas 2

Fas 1 i uppgradering av husets ventilationssystem är klart.
I Fas 2 kommer lägenheterna att få nya frånluftsdon i köken.

Under vecka 11 kommer Henriksbergs Verkstäder att behöva tillgång till er lägenhet för installation av de nya frånluftsdonen.
De kommer finnas tillgängliga varje dag mellan 0715-0730 på entreplan för överlämning av nyckel till lägenhet om ni inte skulle vara hemma. Nycklarna lämnas i brevlådan efter genomfört arbete.
Om ni kan avvara nycklar under hela veckan går det också bra. De kommer ej att förvara nycklarna under natten, utan styrelsen kommer i så fall att låsa in dem.

Phase 1 of renewal of ventilation system is now completed.
During Phase 2, each apartment will get new exhaust units in the kitchen.

During week 11, Henriksbergs Verkstäder will need access to your apartment for installation of the new exhaust units.
They will be available every day between 0715-0730 on bottom floor to receive key to your apartment in case you are not at home. Keys will be left in mailbox after completed installation.
It is also okay to leave keys for the whole week. They will not store the keys during the night, Styrelsen will keep them locked up.

Kontakt för arbetet / Contact during installation
Emelie Borgs – emelie.borgs@hv-vent.se
Jonny Anttu – jonny.anttu@hv-vent.se

Kontakt AB Henriksbergs Verkstäder
Conny Gustafsson
Servicechef
08 – 88 05 50

Med vänliga hälsningar / Best regards
Styrelsen