Ny kod sophus och avstägning el

Ny kod sophus

Sophuset och grovsophuset kommer att få ny kod från och med 15/4. Vänligen se informationstavlan vid trapporna för ny kod.

Communal garbage house and small red house for bulky waste will get new access code on 15/4. Please check information board by the stairs for new code

Avstägning el – Vattenfall

Vattenfall kommer på torsdag 18/4 att stänga av elen till området mellan 09:00 och 11:00. Vid frågor vänligen kontakta Vattenfall på 020 82 58 58.

Vattenfall will on Thursday 18/4 shut off electricity to the area between 09:00 AM and 11:00 AM. In case of questions, please contact Vattenfall at 020 82 58 58.


Med vänliga hälsningar / Best regards
Styrelsen