Information om arbeten i föreningen – Ventilation fas 3

Fast 2 av uppgradering av husets ventilation som utfördes under vecka 11 kunde inte genomföras till fullo på grund av att Henriksbergs Verkstäder inte kunde komma in i alla lägenheter.

Då installation kräver att samtliga ventiler i huset byts ut, är det av största vikt att de kan utföra bytet i ER lägenhet.

Lapp har delats ut till berörda parter, om du fått en lapp i din brevlåda vänligen lämna nyckel enligt instruktioner eller meddela om DU kommer vara hemma denna period.

Phase 2 of ventilation upgrade, which was carried out during week 11, could not be completed due to Henriksbergs Verkstäder not allowed into all apartments.

Since the installation require all valves in the house to be replaced, it is of great importance that they are allowed access to YOUR apartment

A note has been delivered to those who it may concern, if you have received this note, please leave your key as per the instructions, or inform if YOU will be home during this period.


Kontakt för arbetet / Contact during installation
Emelie Borgs – emelie.borgs@hv-vent.se
Jonny Anttu – jonny.anttu@hv-vent.se

Kontakt AB Henriksbergs Verkstäder
Conny Gustafsson
Servicechef
08 – 88 05 50

Med vänliga hälsningar / Best regards
Styrelsen