Föreningen

Bostadsrättsföreningen Haga 4:37 är belägen på Olof af Acrels väg 3 i Solna kommun.

Olof Acrel (1717-1806) var kirurg vid Serafimerlasarettet och räknas av många som den svenska kirurgins fader. Han blev sedermera adlad och fick namnet Olof af Acrel och har givit namn åt vår gata.

Huset uppfördes i slutet på 1950-talet som sköterskebostäder åt dåvarande Karolinska Sjukhuset. Storstockholms Fastighets AB ägde och förvaltade fastigheten till 1997 då ombildning till bostadsrätter skedde. Vid ombildningen renoverades entrén samt trapphuset och tvättstugorna, lägenhetsdörrarna byttes samtidigt som en bastu- och relaxavdelning byggdes. Våren 2003 installerades bredband i samtliga lägenheter. Stamrenovering skedde under hösten 2011.

Välkommen till Brf Haga 4:37

Logo Brf Haga