Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand lämnar du tre underskrivna exemplar av dokumentet ”hyreskontrakt” och tre underskrivna exemplar av dokumentet ”villkor vid andrahandsuthyrning” till ansvarig person i styrelsen (se anslag i porten). Båda dokumenten finns för nedladdning längst ned på denna sida. Föreningen ger i regel medgivande till andrahandsuthyrningen om bostadsrättshavaren vill hyra ut på grund av:

  1. Arbete på annan ort.
  2. Studier på annan ort.
  3. Provboende med pojk/flickvän.

För alternativ 1 till 3 är längsta kontraktstiden 1 år i taget. Den skall förnyas varje år eller tidigare.

  • Vid studier på annan ort skall en kopia på antagningsbesked bifogas.
  • Vid arbete på annan ort skall en kopia på anställningsavtalet bifogas.
  • För alternativ c bör bostadsrättshavaren ha bestämt sig för om pojk/flickvännen passar som sambo efter maximalt 1 år.

Kontraktet skall senast lämnas till ansvarig styrelsemedlem två veckor innan det börjar gälla. Efter en del frågor vill vi klargöra vad som menas med skälig avgift vid andrahandsuthyrning. Bostadsrättsinnehavaren har rätt att ta ut en andrahandshyra som motsvarar hyran för en likvärdig lägenhet i samma område i allmännyttans regi. Med likvärdig avser man då standard, storlek och skick. Till exempel om en likvärdig lägenhet i området har en hyra på 3000 kr har man således rätt att ta ut det vid andrahandsuthyrning. Vilka kostnader man har för räntor/amorteringar är ej relevant i sammanhanget. För att ta reda på vad en allmännyttig lägenhet i området kostar kan man vända sig till Hyresnämnden.

Styrelsen vill understryka följande:

– olovlig andrahandsuthyrning utgör anledning till förverkande av nyttjanderätten till lägenheten, d.v.s. föreningen (styrelsen) är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning (stadgarna § 18).

– huruvida den person som bor i lägenheten betalar hyra eller ej till bostadsrättshavaren är inte relevant utan även i de fall man lånar ut lägenheten betraktas det som andrahandsuthyrning och kräver tillstånd från styrelsen.

– även uthyrning inom familjen räknas som andrahandsuthyrning, vilket innebär att en bostadsrättshavare som önskar hyra/låna ut lägenheten till son/dotter måste ansöka om tillstånd från styrelsen.

– alla som vill upplåta i andra hand måste ha samtycke av bostadsrättsföreningen eller alternativt ha tillstånd av hyresnämnden. Styrelsen är beredd på att yrka fallen med olovlig uthyrning och har fått rätt i tidigare fall. Detta betyder att olovlig andrahandsuthyrning utgör anledning till förverkande.

Nya reglerna har börjat gälla sedan 2013. F.r.o.m årsskiftet kommer föreningen begära en avgift i samband med andrahandsuthyrning. Avgift tas enligt de nya stadgarna, som trädde i kraft 2016 och uppgår till en årlig avgift på 10 % av prisbasbeloppet som bestäms årligen av regeringen. Avgift kommer att läggas på månadsavgiften under de månaderna som andrahandsuthyrningen pågår. Se bifogad pdf.

Hyreskontrakt-Brf-Haga

Villkor vid andrahandsuthyrning Brf Haga

lag-om-privatuthyrning-av-bostader