Hagastaden

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut den tydliga gränsen mellan grannkommunerna Stockholm och Solna som nu allt mer växer ihop. Hagastaden blir en av Solnas sex nya stadsdelar och ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär. En förutsättning för byggandet av Hagastaden är överdäckningen av Norra länken och Värtabanan, vilket möjliggjort att det nya området kan byggas ovanpå.

Bostäder

I Hagastaden byggs totalt 6 000 nya bostäder varav cirka 3 000 bostäder på Solnasidan. De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2017. Hagastaden får en tätare och högre bebyggelse än vad som idag är vanligt i Stockholms stadsbild. Bostadshusens bottenvåningar kommer att innehålla förskolor, service, restauranger och caféer. Hagastaden har nära till både storstadens puls och Nationalstadsparkens lugn. Den täta stadsstrukturen ger tillgång till goda kommunikationer och närhet till Stockholms hela utbud, till skola, service och grönområden.

Nya Karolinska Solna

Karolinska Universitetssjukhuset flyttar sin verksamhet och blir Nya Karolinska Solna. Ett nytt och modernt universitetssjukhus blir navet mellan sjukvård, forskning och utbildning och bidrar även till visionen att utveckla Stockholmsregionen till ett framstående centrum för life science. Det nya sjukhuset tar emot de första patienterna år 2016, och öppnar fullt ut 2018.

Uppgiften för det nya universitetssjukhuset är att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten.

Norra Hagastaden

En ny stadsdel växer också fram i norra delen av Hagastaden. I takt med att området utvecklas kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra delen av Hagastaden blir en integrerad del av den täta innerstaden, som kopplar samman omgivande stadsdelar och grönområden, och skapar en ny tydlig stadsfront mot norr.

http://hagastaden.se/

 

Hagastaden_1092x680