Kontakt

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Ansvarig förvaltare: Mikael Säll 070 – 565 51 78

Fastighetsskötare: Kontaktas via Mikael Säll

Bredband Ownit: 08 – 525 07 300

Digital- TV Ownit: 08 – 525 07 300

Parkering: erik@brogripen.se

Delagott AB 08 – 33 12 10

Hissteknik: